Argument:
Susținem o educație ce răspunde nevoilor și intereselor generațiilor actuale și viitoare, accesibilă și echitabilă pentru toți copiii și tinerii din Fălticeni, indiferent de mediul social din care provin. În acest demers, profesorii sunt susținuți, respectați și încurajați să se perfecționeze profesional și să inoveze continuu în strânsă legătură cu digitalizarea.

Obiective:

  • Demararea unui amplu program de investiții financiare care să includă construirea de clădiri sau corpuri de clădire pentru creșe, grădinițe și unități școlare pe baza unui studiu local de necesitate ce va include tendințele demografice curente și viitoare;
  • Dezvoltarea unui program local de dotare a școlilor cu laboratoare, echipamente și materiale didactice necesare pentru fiecare materie;
  • Realizarea unui program local pentru eradicarea abandonului școlar cu participarea unor reprezentanți ai școlilor și ONG-urilor din domeniul protecției sociale pentru copii și tineri, experți, reprezentanți ai administrației locale și ai unor grupuri/comunități cu risc ridicat de abandon școlar;
  • Acordarea de stimulente speciale pentru atragerea și menținerea în sistemul de educație a copiilor din grupuri vulnerabile prin furnizarea de hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, cărți școlare și echipament sportiv, pentru fiecare elev provenit din familii sărace;
  • Asigurarea transportului gratuit pentru toți elevii care nu pot ajunge pe jos la școală prin asigurarea de mijloace de transport alocate numai pentru elevi, începând cu copiii din zonele izolate sau defavorizate;