Argument:
Prosperitatea economică este motorul care ne permite să realizăm toate celelalte obiective pe care ni le propunem ca cetățeni ai Fălticeniului. Punem un accent important pe crearea unui mediu economic care să permită fiecărui cetățeansă-și atingă potențialul și să-și împlinească aspirațiile personale.

Economie și antreprenoriat:
Alternativa propusă este aceea de a reface punți pentru crearea de valoare economică prin investiții bine țintite, folosirea sustenabilă a resurselor, pregătirea forței de muncă, folosirea eficientă a fondurilor europene, încurajarea antreprenoriatului, facilitarea inovării și a accesului la noile tehnologii, atragerea de talent și capital printr-o bună administrare ce asigură stabilitate și predictibilitate, prin revigorarea lanțurilor valorice în sectoarele cheie.

Politică fiscală și bugetară:
Un sistem al finanțelor publice în Fălticeni sustenabil, transparent, respectuos față de contribuabil și care susține o economie performantă și neutră în raport cu mediul. Finanțele publice vor asigura macrostabilitatea financiar-bugetară, mobilizarea de resurse financiare suficiente pentru furnizarea principalelor servicii publice la un nivel calitativ corespunzător.

 

Stații de încărcare electrice

Hub industrial